Loading…

Hørup Kirke

Hørup kirke ligger i Kirke hørup på Als, små 6 kilometer fra Sønderborg By.

Kirken har ikke noget officielt navn, men man mener, den har været indviet til Sankt Jørgen, da kirken i katolsk tid har været en figur af Sankt Jørgen til hest i kamp med en drage. I 1830 skrives der, at denne figur ligger på kirkeloftet, men nu ses den på Museet på Sønderborg slot.

 

Kirkens ydre.

Om der har ligget en trækirke her først, vides ikke, men det første af denne kirke er en del af skibet og koret, som blev bygget af kampesten i romansk stil. Denne del har således i alt fald en alder på 750 år. Det er derfor ikke så sært, at man gennem tiderne har ændret og bygget til. Den første udvidelse fandt sted 1275 -1325. Det er den vestligste tredjedel af skibet. Det blev, som tidens skik var dengang, bygget i unggotisk stil. Samtidig blev dørene flyttet længere mod vest. De gamle rundbuede døre blev muret til, og de nye blev, som det stadig ses, bygget med spidsbuer. Efterhånden som det blev skik, at kvinderne gik ind ad syddøren sammen med mændene, blev norddøren muret til. Hvornår det er sket vides ikke, men udvendig er der stadig en smuk niche i muren, hvor den har været. Ved siden af har man muret en gammel tympanon – døroverligger ind. Den har nok tidligere siddet over den ældste dør. På den er indhugget et lavt relief med to løver og et menneskehoved. Indvendig ses stadig aftryk i muren af revlerne i den gamle dør. Senere udvidede man 1400-50 koret i sengotisk stil. På det tidspunkt har man også bygget de to krydshvælvinger og sandsynligvis også tagrytteren over den gamle del af koret. Denne er restaureret flere gange blandt andet i 1752 og senere i 1874 – 76 efter et lynnedslag. Den blev da tækket med skifer. Sidst var den nede i 1996. I øst gavlen har der været et højt spidsbuet vindue, som allerede blev muret til i gotisk tid. Det ses stadigvæk udefra mellem de to støttepiller. Der er også støttepiller på korets nord og sydvæg. I højde med taget er der et savskifte, og ovenover er der tre spidsbuede blændinger, som på et tidspunkt har været malet sorte. Våbenhuset nævnes første gang i 1589, men er sandsynligvis fra 1500 tallets første halvdel. Gavlen blev fornyet i 1889, og den blev forsynet med kamtakker.

Kirkens indre.

Et maleri af pastor Otto Frank, som var præst her i 37 år (1730 – 67), hænger i koret. Hans navn er sammen med hans kones – Hedvig Lucie indgraveret i lysekronen i koret. Den er fra 1767. ( Læs mere om dem i årsskrift nr. 3 og nr. 5 ). Af andre præstemalerier er der 2, som hænger længere nede i kirken. Det er far og søn Christian og Chr. Carl August Schwensen, som sammenlagt var præst i Hørup i 96 år. I våbenhuset hænger et epitafium (gravminde) over pastor Krag den ældre og hans 3 koner, med hvem han havde 20 børn. Han var præst i Hørup 1697 -1727. Desuden var han provst i 10 år. Ved restaureringen i 1939 blev en del meget gamle kalkmalerier fjernet. Nu er kun tre våbenskjolde fra 1400 – 50 tilbage. Deraf var kun det midterste velbevaret.

Prædikestolen er skænket i 1578 af Thomas Sture til Gammelgård. Den har våbenskjolde for Thomas Sture, hans hustru, datter og svigersøn. Der har været en himmel, som blev taget væk ved restaureringen i 1939. Stolene blev restaurerede i 1844, og i 1858 blev dørene tilføjet.

Vest for indgangsdøren har man bevaret nogle renæssance stolegavle. På dem står IHS. Stolene er blevet malet i det forløbne år, og farven er blevet diskuteret meget blandt kirkegængere. Et par vinduesnicher på nordvæggen vidner om de små vinduer, her har været. Mellem dem hænger et gotisk korbuekrucifiks fra omkring 1300. Omkring korset snor en vinranke sig, og på korsenderne sidder evangelistsymbolerne. I en niche i korbuevæggen nord for korbuen har der i katolsk tid stået en pietá – Maria med barnet, som nu også findes på Sønderborg Slot I nichen står nu en 7 armet lysestage. Den stod tidligere på alterbordet, men blev flyttet, så man bedre kunne se alterbilledet. De store sydvinduer er kommet til ved restaureringen 1851 – 52, efter at kirken havde været Gammelt billede indefra. Pulpituret går helt hen til triumfvæggen. Desuden ses den store runde kakkelovn, og himlen over prædikestol er der stadig, så billedet er i alt fald før 1939. Maleriet over salmenumrene er af Schwensen den yngre. Mon der er nogen som ved hvad de runde ting er, der står på alterbordet?

Krudtmagasin. Selv om der før har været små vinduer både mod nord og syd, må kirken have været meget mørkere, end den er i dag, hvor vi har de store vinduer mod syd. Der er nu pulpitur til orglet mod vest, samt et lille stykke langs nordmuren, men indtil 1939 gik det helt op til triumfmuren, og da var der opgang ved denne. Tæt ved opgangen stod dengang en stor rund kakkelovn. Inden for døren står en meget gammel pengeblok med jernbånd og jernlåg. I skibet hænger et kirkeskib med årstallet 1749. Det er en tremastet fuldrigger med eet lag kanoner. Bræddeloftet blev udskiftet i 1770 -71, da det gamle var råddent. På et tidspunkt har det været dækket med gips.

 

Address

Address:

Mjangvej 17, 6470 Sydals

Telephone:
Email:

-

Kontakt Ejer
Planlæg Min Rute

Opening Hours

Monday

-

Tuesday

-

Wednesday

-

Thursday

-

Friday

-

Saturday

-

Sunday

-

Sognepræst Agnete Raahauge træffes bedst tirsdag, onsdag, torsdag og fredag kl. 12.00 - 13.00

Klik på knappen for at se kortet

Leave a Review

Din besked