HUI – Hørup Ungdoms- og Idrætsforening

Hørup Ungdoms- og Idrætsforening

Hørup Ungdoms- og Idrætsforening er en alsidig forening, hvis formål det er at give medlemmerne mulighed for at dyrke idræt og andre aktiviteter.

Vi er en idrætsforening som tilbyder fodbold, håndbold, gymnastik, tennis, badminton, bordtennis, og cycling.

 

Formål:

HUI’s har til formål, at fremme idræt, socialt samvær samt bevægelse og samtidig tilbyde andre aktiviteter, der gør det sjovt og attraktivt, at være medlem i HUI. 

 

Vi tilbyder:

Hørup Ungdoms- og Idrætsforening er en frivillig forening, som består af en række forskellige afdelinger.

I 2016 bestod HUI af følgende afdelinger:

Hovedbestyrelsen, Badminton, Bordtennis, Cycling, Fodbold, Håndbold, Gymnastik, Tennis samt HUI’s Venner (Støtte forening).

HUI søger altid ildsjæle og frivillige, som kan og vil være med til at gøre en forskel.

 

Frivillig hjælpere er altid velkomne:

HUI søger altid ildsjæle og frivillige, som kan og vil være med til at gøre en forskel.

Uanset om du ønsker at starte en ny afdeling, være træner/Instruktør, arbejde et par timer i cafeteriaet, eller blot sætte kegler og lave kaffen.

Alle er velkomne i HUI uanset alder, køn eller hudfarve.

Om:

HUI er opbygget som en paraplyorganisation, hvor hovedbestyrelsen har det overordnede ansvar og de enkelte afdelinger selvstændigt står for aktiviteterne i afdelingerne.

Generalforsamlingen er HUI’s højeste myndighed. Den ordinære generalforsamling afholdes i løbet af februar måned.

Herudover oprettes der efter behov udvalg i HUI, som har til opgave at løse specifikke opgaver.

Af udvalg kan bl.a. nævnes: Sponsorudvalget, som har til formål at skaffe de vigtige sponsorater til HUI, så HUI kan udvikle eksisterende og nye afdelinger i HUI regi til medlemmernes fordel

Du kan læse mere om HUI på vores hjemmeside: http://www.hui.dk

HUI – Hørup Ungdoms- og Idrætsforenings historie:

Oprindelse

Hørup UI har en historie, der startede i 1920, hvor ungdomsforeningen blev stiftet. Det var to borgere i Hørup Sogn, der fik ideen til at stifte foreningen, nemlig Andreas Krogh og Hans Bladt. Det har desværre ikke været muligt at finde dokumenter, der præcist kan kaste lys over de nærmere omstændigheder i forbindelse med stiftelsen.

Foruden Ungdomsforeningen eksisterede der også en Idrætsforening. Den nævnes første gang på et bestyrelsesmøde i Ungdomsforeningen den 7. marts 1922, idet der blev bevilget et lån på 100 kroner til foreningen. Tilsyneladende skrantede Idrætsforeningens økonomi, for på generalforsamlingen i Ungdomsforeningen to år senere blev Idrætsforeningen med al dens gæld slået sammen med Ungdomsforeningen under navnet: Hørup Sogns Ungdoms- og Idrætsforening.

Forholdene for fodbolden var i de førset år ikke noget at prale af. Spillet foregik på en mark, hvor der først skulle jages køer væk. Derefter skulle kokasserne fjernes for til sidst at kridte banen op med savsmuld, som grundet omstændighederne også blev lagt, hvor der tidligere havde ligget kokasser.

Bolden var nogle gange i en elendig forfatning, og den var ofte mere trekantet end rund. Det var ligeledes nødvendigt ind imellem at skifte banen ud, bl.a. på grund af normal sædskifte.

Arrangementer i foreningens første årtier

Der blev senere i 1933 afholdt et Sportsstævne ved Paradisgård, hvor der var diverse telte og boder ( herunder skydetelte ). Dette altsammen med det formål at skaffe penge til den alt for ofte slunkne pengekasse. Ved sportspladsen var der konkurrencer i fri idræt samt fodbold. Forholdene ved Paradisgård var ikke perfekte, idet det hele også foregik på en pløjemark. Alligevel blev der flere år frem afholdt stævner her.

Af andre aktiviteter fra starten af 30´erne kan nævnes ballerne. Der var dog nogle problemer med enkelte balmedlemmer. Dette var personer, som kun mødte frem til de afholdte baller, og med hvilke, der ind imellem kunne opstå problemer. Derfor enedes man i foreningen i 1933 om, at for at kunne deltage i et bal skulle man have været medlem mindst een måned før dette afholdtes. Konkret skyldtes denne problematik, at der specielt var tre slagsbrødre fra Broager, som kun kom til ballerne for at skabe ballade. De kunne næsten rydde hele balsalen, og polittiet blev ofte tilkaldt.

Hvad angår det sportslige var der fodbold og håndbold på banerne ved Baltic, hvor man efter krigen også var begyndt med oldboysfodbold. Idrætsfesterne blev afholdt på banerne i Høruphav.

Begge skoler (Kirkehørup og Høruphav) var blevet udbygget i 1942, hvilket bl.a. indebar, at der kom gymnastiksal på hver skole. Sportspladsen ved Høruphav blev for første gang taget i brug i 1944.

 

50´erne og 60´ernes mange arrangementer

I disse år bestod bestyrelsens arbejde i sær af at planlægge sommer og vinterprogrammet, der skulle indeholde de mest kendte arrangementer, såsom Høstfest, Juletræsfest, Sct. Hansfest, Kongens Fødselsdag, Afstemningsfest, teaterforestillinger m.m. Festerne lignede ikke de fester, der er nutildags. Der var ofte dans som afslutning, men oftest var der først holdt taler eller holdt foredrag, der relaterede til den pågældende begivenhed.

I disse år skete der også en langsom men støt udbygning af Høruphav. Men i 1952 måtte HUI melde et fodboldhold ud af turneringen, fordi tilslutningen var for ringe. Den reelle årsag var blandt andet, at der nu var færre karle på gårdene på grund af mekaniseret landbrug.

Der blev også bygget en ny skole i Hørup ( den senere Centralskole ). Bygningen af denne har senere vist sin store betydning for foreningen. For foreningen betød det langt bedre forhold for de indendørs aktiviteter. Samtidig blev der anlagt en bane ved den nye skole og i 1968 søgte HUI Sognerådet om opsætning af mål til denne bane. Den var i første omgang kun beregnet til turneringskampe. I disse år var det i sær fodbold og gymnastik, der udviste den største fremgang.

I 1972 kom der forslag om at hensætte penge til et nyt lysanlæg, som skulle sættes op på de nye baner ved Hørup Centralskole. Da pengene var samlet ind, gik arbejdet i gang, og frivillige gravede huller ud til masterne, og i august 1974 kunne anlægget tages i brug.

Samme år blev de nye baner taget i brug. Men ak. Man havde under etableringen af banerne taget udgangspunkt i en for gammel lovsamling omkring banens størrelse således, at det var nødvendigt at søge JBU om dispensation, idet banerne var for små. Det var derfor nødvendigt at udvide dem, og mens der blev sået græs på de manglende arealer, lånte foreningen banerne i Lysabild og Tandslet til turneringskampe.

Hallen opføres

Både skolen og HUI havde et voksende behov for en hal. Næsten alle byer byggede haller i den periode og et lignende ønske kom fra Tandslet, som inviterede HUI til snak om at hjælpe hinanden med at bygge haller begge steder. Det blev et nej fra HUI da man ville vente på kommune-sammenlægningen og et håb om en lovet kommunal hal ved centralskolen til brug for skolen og HUI. I ventetiden måtte man leje haltimer i nabobyerne, men endelig i 76 kom der gang i byggeriet og 11/6 77 kunne hallen indvies – det var ca 10 år efter første ansøgning. Allerede fra august 77 var Hørup-hallen booket fuldt ud.

De udvidede aktiviteter inde og ude gjorde efterhånden, at omklædnings- og cafeteria faciliteter var for små og bestyrelserne for HUI og HUI’s Venner fik en aftale med kommunen om en udvidelse af begge dele, så de er tidssvarende. Hørupfonden blev dannet af HUI og HUI’s Venner og den stod for byggeri og for finansieringen med kommunal garanti.

Især i vinterperioden er hallen overbooket og der er ikke plads til idrætsaktiviteter i dagtimerne, hvor skolen har krav på hallen til skoleidræt og ej heller mulighed for ekstra arrangementer. Et stadigt voksende ønske om ældreidræt i dagtimerne kan ikke tilgodeses. Disse fællesønsker er gennem nogle år vokset og i marts 2005 besluttes at bygge hal 2 med tilhørende ekstra omklædningsrum i tilknytning til den nuværende hal. Med byggestart i forsommer 2005 og indvielse i august/september 2006.

 

Profiler

Klubbens mest markante profiler set over årene er Arne Hell og John Senger. De har begge været med i klubben, siden de startede som ungdomsspillere, men har også ydet store indsatser på leder og trænersiden. Begge har fået JBU’s Sølvnål midt i 90’erne og den 29. april 2005 fik de DBU’s Sølvnål overrakt – Arne med 39 års og John med 25 års lederskab på bagen.

Kun en enkelt af klubbens spillere er nået helt op. Hanne Nissen spillede i få år børnefodbold med drengene i HUI, men skiftede så til pige/dame-fodbold i SB i Sønderborg. Hanne skiftede til Varde og videre til hhv OB og B1909. I alt opnåede hun 3 U21-kampe og 29 A-landskampe.

 

Hørup Boldklub fra før 1950 (PDF fil)

Se andre Haller i området her

Se alt om sport, foreninger og fritid her

#sydals #sydals.dk #HUI #hui.dk #sport #fodbold #håndbold #gymnastik #sport #idrætscenter #sydals.dk #als-online.dk #sonderb-borg.dk #sonderborg-online.dk #

Address

Address:

Vestervej 42b, 6470 sydals

Planlæg Min Rute

Opening Hours

Monday

16.00 - 22.00

Tuesday

16.00 - 22.00

Wednesday

16.00 - 22.00

Thursday

16.00 - 22.00

Friday

16.00 - 22.00

Saturday

Alt efter arrangementer

Sunday

Alt efter arrangementer

Skolen benytter hallerne i dagtimerne og HUI har benyttelsesret fra kl 16.00 i hverdage. Kontakt altid halbestyreren, eller se vores informationsskærme for nærmere informationer.

Klik på knappen for at se kortet

Features

Leave a Review

Din besked