Lambjerglund strand

Meget smal badestrand med mange sten, ved højvande er der ingen bred

Strand, med næsten ingen ”bred”, ved højvande er der ingen. Badevandsområdet er ca. 350 m langt og ca. 1 m bred ved ebbe. Bredden består kun af sten, der er to små steder hvor der ingen sten er. Der er opsat 7 stk. badebroer. Bundforholdene i vandet, der er mange store/små sten og meget tang.

Stranden ligger ud til Sønderborg Bugt/Hørup Hav. Der er adgang til stranden fra sommerhusområdet Lambjerglund, og gennem et stisystem fra skoven (Lambjerg Indtægt). Der ligger nogle sommerhuse så tæt på stranden at der er bygget kystsikring for at beskytte husene mod vandet/højvande. Mod øst for badevandsområdet ligger et stort naturområde med naturtyper så som strandeng, eng, sø og mose, der er beskyttet efter Naturbeskyttelseslovens § 3. Ydermere løber der et vandløb (H 26) gennem området og ud i havet. Der løber også et vandløb (H 28), lige vest for badevandsområdet som også har sit udløb i havet her. Begge vandløb er beskyttet. Stranden her ved naturområdet bliver flittigt brugt til gåture og hundeluftning. Der ligger en del rastende fugle udfor området.

Address

Address:

lundvej , 6470 sydals

Planlæg Min Rute
Klik på knappen for at se kortet

Leave a Review

Din besked