Motorikvejlederen rundt på Sydals

Motorikvejlederen rundt på Sydals

Min blog kommer til at finde sin grobund i naturrige legesteder og oplevelser på Sydals. En billedlig fremstilling af det lokalmiljøet allerede besidder af områder og tiltag. Herunder også en håndsrækning til udbredelse af sansemotorisk tanke og handling. Dette fordi jeg via mit pædagogiske arbejde såvel som privat har erfaring (i teori og praksis) med sansemotorikkens altoverskyggende betydning for vores udvikling og livskvalitet. Udover præsentation og deling af mit Sydals, håber jeg at kunne sprede et indblik i og vigtigheden af sansemotorikken, som både spiller ind på det helt lille barns udvikling, søvn, kropslig udvikling, sproglig udvikling, skolebarnets opmærksomhed, koncentration og indlæring, det unge menneskes og den ældre borgers psykiske velbefindende, vedligeholdelse af en krop som skal holde i mange år, samt meget andet. Det er derfor også nogle af disse områder jeg vil komme omkring med håbet om at vække interesse hos forældre og fagfolk omkring vores alles børn fra graviditet, nyfødt, op gennem børnehave, skole samt sportsforeninger og ungdomsuddannelser m.m. Kan i hvert fald love, at sansemotorikken består af samme tiltag uanset alder.

About Tina

Jeg er 38år og bor i Hørup på Sydals. Arbejder dagligt pædagogisk og privat med børn i et sansemotorisk fokus. Omdrejningspunktet for dette fokus er i leg, natur og nærvær. Jeg blev uddannet pædagog i 2007 og henover vinteren 2017-18 været på 4ugers Motorikvejleder kursus hos Vends Motorik -og Naturskole. Derudover er jeg lige nu igang med at tage kompetenceløft som udelivsvejleder (4 ugers kursusforløb fordelt på max 3år). Har gennemført 1. uge - Basisudeliv og i foråret 2020 (pga. corona rykket til efteråret) venter en uges forløb i Science i Udelivet. Du kan se alle mine bloge på: https://sydals.dk/motorikvejleder/