Dagtilbud i område Als Syd

Dagtilbud gives til alle i Sydals, se nærmere herom nedenfor:

 Dagpleje, Sydals, Børnepasning, Als, 6470

Dagtilbudsområder Sydals:

I Sønderborg Kommune er dagtilbuddene organiseret i dagtilbudsområder som indeholder dagpleje-, vuggestue- og børnehavepladser

Børneunivers Sydals:

Der er 3 Børneuniverser i Hørup, 1 i Tandslet og en selvstændig i Lysabild. Alle steder er kendetegnet ved erfarne pædagoger og pædagodmedhjælpere, som giver børnene en tryg hverdag.

Dagplejen Sydals:

Der findes et stort udvalg af kommunale og private dagplejere i sydals området. De kommunale dagplejere er veluddannede om flere dagplejere har specialer indenfor musik, natur, motorik og idræt eller sprog. For at følge det enkelte barns udvikling, udarbejdes der hvert halve år udviklingsbeskrivelser, og trivselsvurderinger på alle børn i dagplejen. Disse beskrivelser danner grundlag for dagplejerens, og pædagogens samtale om barnet. Disse kan ligeledes danne baggrund for samtaler, med jer forældre, og evt. andre samarbejdspartnere.

Når barnet stopper i dagplejen bliver udviklingsbeskrivelsen udleveret til børnehaven – I, som forældre, har forinden udfyldt forældredelen, samt selvfølgelig haft mulighed for at gennemgå, og kommentere dagplejens beskrivelser. Alt i alt, få Dit barn den bedste start i Dagplejen