Skoler i Sydals

I Sydals finder du et bredt udvalg af private, fri- og folkeskoler, så uanset hvad du søger til dit barn, så finder du det helt rigtige her.
 

Indskrivning

Dit barn er skolepligtigt i det kalenderår, hvor det fylder 6 år. Indskrivningen omfatter alle børn, uanset om de skal gå i kommunal folkeskole, fri- eller privatskole. Normalt sker indskrivningen fra den 15. januar til og med den 31. januar, check eventuelt Sønderborg Kommunes hjemmeside for de helt korrekte dato’er for det kommende år.

Tidlig skolestart

Børn, der fylder 5 år inden 1. oktober, kan blive indskrevet til skolernes børnehaveklasse. Kontakt Børn og Uddannelse på Sønderborg Kommune for vejledning.

Frit skolevalg

Dit barn hører til en bestemt skole – distriktsskolen – alt efter, hvor du bor. Dit barn har altid krav på at få en plads på distriktsskolen, men der er principielt frit skolevalg. Det betyder at du som forældre også har mulighed for at få dit barn optaget på en anden skole end distriktsskolen, hvis der er plads på den ønskede skole.

Tyske skoler

De tyske skoler i kommunen har særlig opskrivningstider

 

Komplet Oversigt for alle skoler i Sønderborg Kommune

Modersmålsundervisning

Sønderborg Kommune tilbyder modersmålsundervisning i forskellige sprog efter følgende retningslinjer:

 • modersmålsundervisningen er frivillig
 • alle elever, der ønsker modersmålsundervisning skal tilmeldes,også børn som modtager undervisning i dette skoleår
 • modersmålsundervisningen er gratis
 • tilmeldingen gælder hele skoleåret
 • der oprettes et hold, hvis der er 12 elever tilmeldt
 • undervisningen er normalt på 3 lektioner om ugen
 • undervisningen foregår på de skoler, hvor der er flest tilmeldte elever i det enkelte sprog
 • forældrene skal selv sørge for transport til og fra undervisningen
 • undervisningen foregår efter normal skoletid
 • der kan ikke vælges lærer, men kun det sprog, som barnet ønskes undervist i
 • hvis barnet ikke kan komme til undervisning, har forældrene pligt til at give skolen besked

Sønderborg Kommune tilbyder undervisningspligtige børn i 0. – 10. klasse, som forsørges af en i Danmark bosiddende person, der er statsborger i en anden medlemsstat i EU eller i en stat, der er omfattet af aftalen om EØS, undervisning i den pågældende stats officielle sprog. Denne undervisning er lovpligtig. Der bliver oprettet et hold, hvis der er mindst 12 elever tilmeldt og der kan ansættes en kvalificeret lærer. Udover den lovpligtige undervisning, besluttede børne- og uddannelsesudvalget den 23. januar 2007, at kommunen også vil tilbyde modersmålsundervisning, for elever med baggrund udenfor disse områder. Undervisningen tilbydes elever på kommunens folkeskoler i 0. – 3. klasse. Der bliver oprettet et hold, hvis der er mindst 12 elever tilmeldt og der kan ansættes en kvalificeret lærer.

 

Hvad kan du ellers finde på sydals.dk?

 Info Shopping, Nyt Job, Heste, KystfiskeriLandsbyer på AlsKalender, Oplevelser, OvernatningSeværdigheder, Udlejning af Sommerhuse og meget andet…