Sydals.dk stiller webside til rådighed for den enkelte bruger, institution, virksomhed, turist eller anden person eller virksomhed, som har interesse i at se hvad der findes i lokalområdet.

Der kan vises vej til de enkelte steder, vises billeder, uploades billeder, giver forklaringer på områder med mere.

Alt sammen er noget hver enkelt person kan lægge op. Alt der indtastes er på eget ansvar, og de personer som taster eller uploader informationer, billeder står selv til ansvar overfor evt. rettighedshavere.

Sydals.dk påtager sig intet ansvar overfor tekster og billeder som der er lagt op af andre personer.Sydals.dk kan altid kontaktes og her kan man bede om at få fjernet informationer eller billeder.