Augustiana Skulpturpark Og Kunstcenter Augustenborg

Augustiana er en kulturhistorisk og arkitektonisk perle i Augustenborg. Under navnet Augustiana Kunstpark & Kunsthal præsenteres et varieret udstillingsprogram i kunsthallen samt skiftende kunstprojekter, events og kunstværker i parken.

Sønderborg Kommune har i efteråret 2018 købt parken og de fire bygninger, der ligger på Palævej i Augustenborg og omfatter ‘Det Hvide Palæ’, ‘Det Røde Palæ’ samt ‘Kartoffelhuset’ og den røde staldbygning. I den kommende tid revitaliseres stedet under navnet ‘Augustiana Kunstpark & Kunsthal’. Med navneforandringen signaleres en prioritering af værker i ‘kunstparken’, der ikke forholder sig traditionelt til skulpturbegrebet, men bevæger sig på tværs af genrer. Parken skal derudover være et åbent og dynamisk uderum, der danner rammen om forskelligartede aktiviteter og events. Med prædikatet ‘kunsthal’ understreges en øget vægt på kunstfaglig ledelse, ikke-kommerciel virksomhed og et skarpt fokus på international samtidskunst. Ambitionen er fremover at præsentere og formidle professionel samtidskunst på et højt internationalt niveau og samtidig knytte an til det lokale og kreative miljø i Augustenborg.

Augustiana udvikles trinvis og løbende.

I Det Hvide Palæ benyttes lokalerne i stueplan allerede til skiftende udstillinger, og i takt med at bygningen renoveres vil 1. salen blive inddraget til udstillings- og formidlingsaktiviteter. Det Røde Palæ vil i løbet af 2020 også blive taget i brug og danne ramme om udstillingsaktiviteter. I det gamle ‘kartoffelhus’ arbejder KunstVærket på at etablere værkstedsfaciliteter og der arbejdes ligeledes på at få skabt liv i den røde staldbygningen. I opstartsfasen drives Augustiana af Sønderborg Kommune, men ønsket er, at stedet på sigt etableres som en selvejende institution.

 

AUGUSTIANAS HISTORIE

Augustiana holder til i de smukke palæer ved Augustenborg Slot og palæernes historie og funktion er uløseligt forbundet med slottets.

Augustiana udgør en del af det oprindelige Augustenborg Slot i havne- og hertugbyen Augustenborg nordøst for Sønderborg. Augustenborg opstod i 1700-tallet i takt med udbygningen af hertugslottet. Augustenborg Slot er opført i 1770-76 i senbarokstil og er opkaldt efter hertuginde Augusta. Slottet har igen givet navn til hertugslægten, der ejede området i flere hundrede år. Hertug Christian August II af Slesvig-Holsten-Sønderborg-Augustenborg var det sidste medlem af hertugslægten, der beboede slottet. Han tog aktiv del i Treårskrigen på Slesvig-Holstenernes side mod Danmark, og den danske hær beslaglagde slottet under krigen. Efter 1864 blev slottet underlagt den preussiske stat og brugt til kvindeseminarium.

Efter genforeningen købte den danske stat slottet med tilhørende bygninger og park. I 1932 blev Augustenborg Slot taget i brug som statshospital, og det fungerede som psykiatrisk sygehus helt frem til 2015. I denne periode var der overlæge- og gartnerbolig i palæerne og i 1990’erne fungerede Det Hvide Palæ som fritidstilbud for psykiatriske patienterne.

I dag er Augustenborg Slot arbejdsplads for Landbrugsstyrelsen, som i forbindelse med udflytningen af statslige arbejdspladser rykkede 300 arbejdspladser til Augustenborg. Der er ikke offentlig adgang til slottet, men slotskirken, der fungerer som sognekirke for Augustenborg, er åben for alle. Det samme gælder slotsparken og gårdspladsen. Et lille museum i den venstre avlslænge beskriver slottet og dets historie.

Siden 2008, hvor kommunen lejede sig ind, har palæerne og parken været drevet som Augustiana Kunstcenter og Skulpturpark, i opstartsfasen af Galleri M og senere Galleri Nørballe. I 2018 blev de to palæer og staldbygninger samt skulpturparken overtaget af Sønderborg Kommune, som i de kommende år videreudvikler stedet i kunstens tegn under navnet Augustiana Kunstpark & Kunsthal.

 

ÅBNINGSTIDER
Kunsthallen:
Tirsdag-søndag kl. 12.00-16.00
Mandag lukket

Vinterlukket 16.12.19 – 17.01.20

I forbindelse med helligdage og udstillingsskifte kan der være lukket. Se kalender

Kunstparken:
Døgnåbent året rundt

GRATIS ENTRÉ

Address

Address:

palævej 10, 6440

Telephone:
Planlæg Min Rute
Klik på knappen for at se kortet

Leave a Review

Din besked