Kegnæs Friskole

Kegnæs Friskole opstod umiddelbart i forbindelse med nedlæggelsen af Kegnæs Folkeskole i 2003. Friskolens cirka 100 elever kommer primært fra lokalområdet, Hørup, Als og Sønderborg.

Vi har afsæt i, at det enkelte barn har et aktivt medansvar for eget skoleliv, hvorfor friskole og forældre gensidigt er forpligtede til et tæt og ligeværdigt samarbejde. Eleverne får med tiden mere ansvar og medbestemmelse i skolelivets forløb og derved styrkes deres sociale, personlige og faglige kompetencer. Vi har ingen bestemte religiøse eller politiske holdninger, men definerer vore livsværdier og vores faglighed i en løbende dialog i fællesskabet.

Eleverne går som udgangspunkt ikke i klasser, men arbejder i aldersintegrerede grupper, undtagen 8. kl. og 9. kl., som er klasseopdelt. Det er et bevidst valg af en alternativ organisering i forhold til den traditionelle klasseopdelte skole.

Aldersintegrationen tilgodeser behovet for, at den enkelte elev arbejder på eget niveau. På samme tid giver den en dynamisk organisering, idet den enkelte elev starter med at være den mindste i en gruppe og slutter med at være den ældste, idet der hvert år finder en omrokering sted i hver enkelt gruppe svarende til ca. 1/3 af eleverne.

Alle elever fra børnehaveklasse til 9. kl. må være på skolen efter endt undervisning, det vil sige, at dit barn altid er velkommen til at blive på skolen, enten fordi der er et reelt behov eller blot for at være sammen med vennerne. Vi ønsker ikke at eleverne er nødsaget til, at skulle hjem til et tomt hjem – ej heller selvom man er en 4. kl. elev eller derover. Blandt SFO-passerne vil der foruden personalet være forældre og bedsteforældre.

Eleverne i 6.-7. klasse er oprydnings- og rengøring-aktive, 8. kl. har en ældre ven ude i samfundet og 9. kl. har et ekstra ansvar i de to ugentlige lektiecafémoduler For disse indsatser belønnes eleverne med en sprogrejse til England i 8. kl. og en studietur til Beijing i 9. kl.

Vi forholder os kritisk til teststyring, intet handlende rapporter og den stigende tendens til marginalisering og medicinering af børn.

Summasummarum: Læreren skal lade sine ”herskernykkerne” fare og tage ”tjenerskikkelse” på. At være lærer er at være i tjeneste hos eleverne. Læreren opgave er at hjælpe eleven med hans eller hendes livsoplysningprojekt, og i den sammenhæng er læreren hjælper og ikke facitliste! (Citat: Grundtvig)

Address

Address:

Østerbyvej 11, 6470 Sydals

Telephone:
Planlæg Min Rute

Opening Hours

Monday

8:00 - 15.30

Tuesday

8:00 - 15.30

Wednesday

8:00 - 15.30

Thursday

8:00 - 15.30

Friday

8:00 - 15.30

Saturday

Lukket

Sunday

Lukket

Klik på knappen for at se kortet

Leave a Review

Din besked