Østerby Strand

Stranden ligger ud til Flensborg Fjord.

Den primære adgangsvej til stranden er Østerbyvej, der fører til parkeringsmuligheder i strandens vestlige ende. Desuden er det muligt via forskellige stier at komme til stranden fra Østerby. Bag ved stranden ligger der en campingplads (Møllers Camping). På campingpladsen er der adgang til toilet og legeplads. Der findes en redningskrans på badeområdet. Bag ved campingpladsen ligger et stort eng/moseområde, hvor vandløbet K 13 løber igennem og har sit udløb på stranden. Den østlige ende af stranden grænser direkte op til et strandengsområde og landsbyen Østerby.

Stranden er ca. 5-7 m bred, med store sten op mod lille skrænt, bagved stranden, ind mod land. Bundforholdene i vandet er sandbund.

Afstanden til en vanddybde på 0,5 m er ca. 9,5 m fra vandkanten og til 1 m ca. 16 m.

Der er observeret opskyl af især ålegræs på stranden.

Address

Address:

østerbyvej 15, 6470

Planlæg Min Rute
Klik på knappen for at se kortet

Leave a Review

Din besked