Cathrinesminde Teglværksmuseum

Teglværkets historie

Teglværket stammer fra 1730 tallet. Det ligger på Broager ned til Flensborg Fjord i området med den største koncentration af teglværker i landet. Værket blev drevet sideløbende med landbrug indtil 1890erne, hvor det blev udskilt fra gården. I en lang årrække var det i familien Hollesens eje.

Værket fik sin første ringovn og en stenmaskine i 1892.  Driften indstilledes i 1969.

Cathrinesminde Teglværk

Cathrinesminde Teglværk er på samme tid et velbevaret kulturmiljø og et spændende museum med en naturskøn beliggenhed ved Iller Strand. Museet fortæller levende om den teglindustri, der prægede egnen så stærkt gennem mere end 200 år. Det fine ler på stedet og muligheden for at udskibe teglsten skabte grobund for mange teglværker. Cathrinesminde Teglværksmuseum er velegnet til et besøg for hele familien.

Cathrinesminde er et af ganske få bevarede ringovnsteglværker og er udpeget som ét af de vigtigste danske industrimiljøer. Gå på opdagelse blandt de smukke tørrelader med de røde tage, kom tæt på ringovnen fra 1892 og teglværksmaskineriet eller gå tilbage i tiden i de genskabte arbejderboliger, der fortæller om livet i det lille teglværkssamfund.

cathrinesminde1860.jpg (38560 bytes)

Teglværksmuseet

I 1986 blev Cathrinesminde Teglværk overtaget af en selvejende institution med repræsentanter fra Sønderjyllands amt, 3 kommuner, De Forenede Teglværker, DA, LO og SID.

Der er siden gennemført en restaurering og genopbygning af Teglværket i samarbejde med Museet på Sønderborg Slot. Museet er centreret omkring langovnen fra 1892.

Museet er nu en del af Museet på Sønderborg Slot.

*Undervisningsinstitutioner (folkeskole, efterskoler, højskoler, ungdomsuddannelser etc.) kan kontakte Museumsformidler Arne Reggelsen arre@msj.dk eller 65 37 07 73 for aftale om rundvisning / undervisning i lukkeperioden.

Address

Address:

illerstrandvej 7, 6310

Telephone:
Email:
Planlæg Min Rute
Klik på knappen for at se kortet

Leave a Review

Din besked